İdari ve Teknik Personel


Funda Kırılmaz
Bölüm Sekreteri


Phone: +90 232 – 3017155
Email: funda.kirilmaz@deu.edu.tr