Emeği Geçenler


Hakkı Talhan Yalazgan
Dr. Öğr. Üyesi


Telefon:
E-Posta:

Metehan Makinacı
Dr. Öğr. Üyesi
Tolga Surgevil
Dr. Öğr. Üyesi


Telefon:
E-Posta: haci.dugan@deu.edu.tr

Buket Turan Azizoğlu
Dr. Arş. Gör.
Zekeriya Sarı
Arş. Gör.


Telefon:
E-Posta:

Hacı Dugan
Bölüm Sekreteri


Telefon:
E-Posta: haci.dugan@deu.edu.tr