Eğitim Amaçları


D.E.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları, elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tüketiminin doğrudan veya dolaylı kontrolünü gerektiren sistemler ve elektronik, bilişim, iletişim ve kontrol sistemleri ile ilgili araştırma, geliştirme, tasarım, projelendirme, üretim, işletme ve yöneticilik görevlerini, bilimin ve teknolojinin gerekliliklerini ve toplumun gereksinimlerini gözeterek, hukuki, etik ve sosyal değerler ışığında yerine getirir; alanları ile ilgili konularda dünyanın her yerindeki kamu kurumları, özel işletmeler, akademik kurumlar, araştırma merkezleri ve/veya yenilikçi girişimlerde inisiyatif ve sorumluluk alır.