Eğitim Amaçları


Eğitim amacımız

  • mühendislik formasyonuna (biçimlenmesine) sahip, modern mühendislik araçları kullanabilen, Ar-Ge tasarım ve üretim becerisi kazanmış, proje yönetimi yetisine sahip, çalışma hayatları boyunca mesleki gelişmeleri ve sosyal değişimleri izleyip uyum sağlayabilen,
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanı ve ilgili disiplinlerde etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen; liderlik ve takım çalışması yapabilen,
  • endüstri, kamu ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu görev alanlarında (ar-ge, işletme ve yöneticilik) ve/veya yüksek lisans/Doktora çalışmalarında başarılı kariyerlere sahip olan

mühendisler yetiştirmektir.