Staj Bilgi Formu (ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU)

Staj  başlamadan  önce  öğrencinin  bu  formu  ilan edilen  tarihe  kadar  “Bölüm  Staj  Komisyonuna  teslim etmesi zorunludur.  

Formu https://eng.deu.edu.tr/tr/belgeform/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu  form  3  asıl  kopya  olarak  hazırlanmalıdır.  (Kopyalardan  biri  işyerinde  kalacak,  diğeri  Bölüm  Staj  Komisyonu’na öğrenci tarafından teslim edilecektir.)

Staj bitimini takiben, ilgili işyeri tarafından öğrenciye yapılan ödeme belgesinin (bordro), •İlgili şirket kaşesi, •Yetkili şirket çalışanı imzası , •Ödemenin hangi amaçla kime yapıldığı bilgisi, •Çalışma dönemi bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmesi ve Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’na öğrencimiz tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.


Last modified: Monday, 8 July 2019, 3:49 PM