Değerlendirme

Karaciğer Bölütleme Algoritmaları Yarışıyor!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anasayfa

Takvim

Yarışma Sonuçları

Güncel Sonuçlar

Katılım Koşulları

Düzenleme Kurulu

Uygulama

Veri Ayrıntıları

Değerlendirme

Başvuru

Çağrı Metni

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim

Hacimsel Hata Oranı (HHO)

HHO, Algoritma ile Bölütlenen Hacim (ABH) ile Elcil Bölütlenen Alan (EBH) arasındaki farka dayalı bir değerlendirme tekniğidir. Küme işlemleri kullanılarak ABH ve EBH arasında birleşim hacmi, BH=ABH EBH ve kesişim hacmi, KH= ABH EBH, tanımlandığında, HHO aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Değerlendirmede HHO değerinin 0 çıkması mükemmel bölütlemeyi gösterirken, hata miktarı için üst sınır yoktur.

Simetrik Yüzey Mesafesi (SYM)

SYM metrikleri, üç boyutlu bir nesnenin yüzey voksellerini kullanarak bölütlenmiş 3-boyutlu organın referans organ ile karşılaştırılmasını sağlar. Referans organdaki (VR) her yüzey vokseli için bölütlenen organdaki (VS) yüzey voksellerine olan mesafe öklit mesafe metriğine göre hesaplanır. Ölçülen mesafeler arasında en küçüğü en yakın komşuluk kuralına göre belirlenir. Eğer bölütlenmiş organa (VS) ait yüzey vokselleri S(VS) ile ifade edilirse, referans organ (VR ) üzerindeki herhangi bir vokselin (vr) S(Vs)’e olan mesafesişu şekilde hesaplanır:

Sonrasında, üç ayrı SYM metriği olan;

Ortalama Simetrik Yüzey Mesafesi(OSYM)

Etkin değer Simetrik Yüzey Mesafesi (ESYM)

Maksimum Simetrik Yüzey Mesafesi (MSYM) hesaplanır.

Özet olarak sonuçların değerlendirilmesinde kullanılacak olan tüm metrikler

  1. Hacimsel Hata Oranı (HHO)
  2. Ortalama SYM (OSYM)
  3. Etkin değer SYM (ESYM)
  4. Maksimum SYM (MSYM)

olarak belirlenmiştir.

Last modified: Wednesday, 2 May 2018, 9:49 AM