Veri Ayrıntıları

Karaciğer Bölütleme Algoritmaları Yarışıyor!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anasayfa

Takvim

Yarışma Sonuçları

Güncel Sonuçlar

Katılım Koşulları

Düzenleme Kurulu

Uygulama

Veri Ayrıntıları

Değerlendirme

Başvuru

Çağrı Metni

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim


Tübitak EEEAG 104E178, 112E132 ve 116E133 projeleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı sayısal görüntü arşivleme sisteminden (PACS) 20 vericiye ait görüntü serisi alınmıştır. Görüntü serileri, damardan opak madde verilmesini takiben portal fazda çekilmiş BT görüntüleridir. Kesitler arası kalınlık 3 ila 3.2 mm’dir. Serilerdeki kesit sayıları 70 ile 115 arasındadır. Elde edilen görüntüler, DICOM formatında olup 12 bit derinliğe sahiptir. DICOM üst bilgisinde yer alan tüm kişisel bilgiler anonim hale getirilmiştir ancak veri işleme için ihtiyaç duyulması muhtemel olan pencere merkezi ve pencere genişliği gibi bilgiler korunmuştur. Görüntülerde yer alan karaciğerler uzman bir radyolog tarafından elcil olarak bölütlenerek referans görüntü serileri oluşturulmuştur.

Görüntü serilerinin tamamı aynı doğrultuda (kafadan ayağa) ve aksiyal olarak alınmıştır. Karaciğer dokusu tüm görüntülerde sağlıklı olup herhangi bir tümör ya da lezyon bulunmamaktadır. Bölütleme algoritmalarının karşılaşabileceği başlıca zorluklara ait eğitim kümesinden seçilen beş örnek çağrı metninde yer alan Şekil 3’de sunulmuştur. Veri kümesi ve zorluklar konusunda daha ayrıntılı bilgiye [1-3] referanslarından ulaşılabilir.

Referanslar

[1] M. A. Selver, A . Kocaoğlu , G . Demir , H . Doğan , O . Dicle , C . Güzeliş, "Patient oriented and robust automatic liver segmentation for pre-evaluation of liver transplantation", Computers in Biology and Medicine, Volume 38, Issue 7, Pages 765-784 (2008).

[2] M. A. Selver, F. Fischer, S. Gezer, W. Hillen and O. Dicle, Semi-Automatic Segmentation Methods for 3-D Visualization and Analysis of the Liver, Proceedings of European Medical Informatics Conference (MIE) 2014 (Ebook: e-Health – For Continuity of Care, Series: Studies in Health Technology and Informatics),   Editors: Christian Lovis, Brigitte Séroussi, Arie Hasman, Louise Pape-Haugaard, Osman Saka, Stig Kjær Andersen, Volume 205, 1133-1137, İstanbul 2014.

[3] M. A. Selver, A . Kocaoğlu , G . Demir , H . Doğan , O . Dicle , C . Güzeliş, "Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı", IV. National Turkish Medical Informatics Congress, pages 10-16, 15-18 November 2007.


Last modified: Wednesday, 2 May 2018, 9:49 AM