Uygulama

Karaciğer Bölütleme Algoritmaları Yarışıyor!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anasayfa

Takvim

Yarışma Sonuçları

Güncel Sonuçlar

Yarışma Sonuçları

Güncel Sonuçlar

Katılım Koşulları

Düzenleme Kurulu

Uygulama

Veri Ayrıntıları

Değerlendirme

Başvuru

Çağrı Metni

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim


Karaciğer nakli öncesinde verici karaciğeri üzerinde yapılan ölçüm ve incelemeler operasyon planlaması açısından önemlidir. Karaciğerin anatomik yapısı opak madde verilerek gerçekleştirilen Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile etkin biçimde belirlenebilmektedir. Bu sayısal çoklu imge serisi, çeşitli görüntüleme teknikleri kullanılarak 3-Boyutlu (3B) temsillerin oluşturulmasında, hacim ve damar yapısı belirlenmesinde kullanılabilir. Bu incelemelerin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle, karaciğere ait piksellerin/voksellerin sayısal veri içerisinde belirlenmesi ve diğer verilerden ayrılması (bölütleme) gereklidir.

Veri dilimlerinden karaciğerin elcil yöntemler ile bölütlenmesi yorucu, zaman alıcı ve tecrübe gerektiren bir işlem olduğundan, (yarı) otomatik bölütleme yordamlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak birçok etmenden dolayı karaciğerin otomatik olarak bölütlenmesi çok zordur. Örneğin, her kesitte karaciğerin büyüklüğü, şekli ve karaciğeri çevreleyen organlar değişmektedir. Ayrıca çekim sırasında damarlara verilen opak maddenin farklı organların farklı derecelerde parlaklaşmasına sebep olması, karaciğere komşu organların Hounsfield değerlerinin karaciğere çok yakın olabilmesi ve karaciğerin farklı kişilerde çok farklı şekillere sahip olması gibi nedenler bölütlemeyi zorlaştıran gerekçelerdendir. Batın bölgesinin karmaşık anatomik sistemi de göz önüne alındığında, karaciğerin 3B görüntülenmesi için uyarlamalı ve gürbüz bölütleme yordamlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 2. Aynı DICOM serisine uygulanmış üç yönteme ait 3B bölütleme sonuçları (mavi: doğru pozitif, sarı: hatalı pozitif vokseller) (sol baş: elcil bölütleme sonucu).

Last modified: Wednesday, 2 May 2018, 9:51 AM