Yarışma Sonuçları

Karaciğer Bölütleme Algoritmaları Yarışıyor!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anasayfa

Takvim

Yarışma Sonuçları

Güncel Sonuçlar

Düzenleme Kurulu

Uygulama

Veri Ayrıntıları

Değerlendirme

Başvuru

Çağrı Metni

Sıkça Sorulan Sorular

İletişimYarışma esnasında sonuçlarını teslim eden ekiplere ilişkin puanlar aşağıda yer almaktadır.

Puanlar yalnızca test verileri üzerinden hesaplanan sonuçlara karşılık gelmektedir. 

Yarışma sonuçları otomatik ve yarı-otomatik yöntemler olarak iki grupta değerlendirilmiştir. İki grup arasında, etkileşim mekanizmaları dışındaki en büyük fark, yarı otomatik yöntemlerin test kümesinde, tüm kümeye oranla (eğitim+test) daha başarılı sonuç vermeleridir. Bu durum, insan etkileşiminin veri kullanımı ile beraber etkinliğinin artmasına da bağlanabilir. Halbuki otomatik yöntemlerde, özellikle makine öğrenmesi tabanlı yaklaşımlarda, test kümesi başarımının eğitim başarımını geçmesi çok ender rastlanan bir durumdur. 

Bu kapsamda sonuçlar değerlendirildiğinde yarı-otomatik kategoride birinci olan Boğaziçi EEE574 ekibini ve hocaları Prof. Dr. Burak Acar'ı ve otomatik kategoride birinci  olan İTÜ-Vision Lab ekibini ve hocaları Prof. Dr. Gözde Ünal'ı tebrik ediyoruz. 

Yarı-otomatik (Etkileşimli) grup sonuçları  Puan
Ekip3 - Boğaziçi Üniversitesi  EEE574 72,52
Ekip5 - Veli Yetişengil (Abdullah Gül Üni) 40,76
Otomatik yöntem grubu sonuçları
Ekip1 - İTÜ Vision Lab
63,56
Ekip4 - METU MM LAB 56,88
Ekip8 - YTÜ  55,05
Ekip7- Hacettepe Üniversitesi 37,56
Ekip6 -  Osmangazi Üniversitesi 20,89

 

Last modified: Thursday, 3 May 2018, 12:11 PM