Takvim

Karaciğer Bölütleme Algoritmaları Yarışıyor!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anasayfa

Takvim

Yarışma Sonuçları

Güncel Sonuçlar

Katılım Koşulları

Düzenleme Kurulu

Uygulama

Veri Ayrıntıları

Değerlendirme

Başvuru

Çağrı Metni

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim22.01.2018: 5 adet DICOM serisi (598 görüntü) ve uzmanlar tarafından elcil olarak bölütlenmiş verilerin paylaşımı

20.04.2018: Organizasyon ve planlama için yarışmaya katılacak grupların niyet mektubunu doldurarak göndermeleri

27.04.2018: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tesislerinde yarışmacılara sunulacak 15 adet DICOM serisinin 09:00-16:00 saatleri arasında işlenmesi ve sonuç verilerinin düzenleme kuruluna teslimi

28.04.2018: 2. İzmir Tıp Bilişimi Buluşması kapsamında düzenlenecek özel oturumda nicel sonuçların ilan edilmesi, katılan yöntemler hakkında kısa bilgilendirme, elde edilen çıktıların sunumu ve kazanılan tecrübelerin tartışılması

2-5.05.2018: SİU kapsamında düzenlenecek “Tüm Yönleriyle Sayısal Radyoloji ve Cerrahi Planlama Sistemleri: Karaciğer Nakli Uygulaması” eğitim seminerinde, radyologlar tarafından incelenen sonuçların da dahil edildiği nitel ve nicel bulguların sunumu.

Yöntemini değiştirerek/geliştirerek yeniden uygulama yapmak isteyen yarışmacılar için oturum düzenlenmesi, yeni sonuçların değerlendirilmesi ve açıklanması.

01.07.2018: Tüm sonuçların raporlanması ve oluşturulacak yayın kapsamında katılımcılarla iletişime geçilmesi

Last modified: Wednesday, 2 May 2018, 9:46 AM