Anasayfa

           Karaciğer Bölütleme Algoritmaları Yarışıyor!        

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anasayfa

Takvim

Yarışma Sonuçları

Güncel Sonuçlar

Düzenleme Kurulu

Uygulama

Veri Ayrıntıları

Değerlendirme

Başvuru

Çağrı Metni

Sıkça Sorulan Sorular

İletişim


Özellikle son yıllarda, diğer birçok sınıflama uygulamasında olduğu gibi tıbbi görüntü bölütleme problemlerinin çözümünde de tekil yöntemlerin kullanımı yerine yöntem topluluklarının tümleştirilmiş kararlarına dayalı sistemlerin (ensemble) daha yüksek başarım sağladığı gözlemlenmektedir. Topluluk tabanlı sistemlerin tasarımında önemli etkenlerden biri topluluğu oluşturan yöntemlerin birbirini tamamlayıcı (complementary) özelliklere sahip olması ile çeşitliliği yüksek (diverse) bir karar havuzu yaratabilmeleridir.

Şekil 1. Aynı DICOM serisinin aynı kesit görüntüsüne uygulanmış dört farklı yönteme ait karaciğer bölütleme sonuçları.

Bu gelişmelere paralel olarak düzenlenmekte olan yarışmanın amacı, ülkemizde görüntü işleme alanında çalışan araştırma gruplarının kullanmakta oldukları yöntemleri aynı probleme (karaciğer bölütleme) uygulamaları sonucu elde edilecek çıktıların nicel ve nitel olarak değerlendirilmeleri ışığında hem tekil başarımlarının ölçülmesi, hem de yöntemlerin birbirlerini tamamlama potansiyellerinin incelenmesidir.

Uluslararası kongrelerde ve çevrimiçi ortamlarda “Grand Challenge” adıyla farklı tıbbi görüntü işleme uygulamaları için benzerleri bulunan bu yarışmanın ulusal boyutta düzenlenmesi ve henüz incelenmemiş bir uygulama sunması özellikleriyle, ülkemizde bu konuda çalışan uzmanların bir araya getirilmesi de hedeflenmektedir.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Yarışmaya yeni katılımcı alımları sona ermiştir. Daha geniş kapsamlı veri kümesini içeren CHAOS yarışmamıza başvurabilirsiniz: https://chaos.grand-challenge.org/

New participant requests for the challenge have ended. You can apply to our CHAOS challenge, which includes a broader data set: https://chaos.grand-challenge.org/

 

   

Last modified: Friday, 16 October 2020, 10:19 AM