Değerlerimiz

Değerlerimiz,
  • Bilimsellik ve yenilikçilik;
  • Akademik özgürlük;
  • Sürekli iyileştirme ve gelişim;
  • Evrensel etik değerlere bağlılık;
  • Toplumsal faydanın gözetilmesi;
  • Çevresel sorunlara duyarlılık;

En son değiştirme: 17 October 2017, Tuesday, 21:53