Laboratuvarlar

Our department has a variety of laboratory facilities including

 • Fundamental Electronics Laboratory 
 • Antenna and Microwave  Laboratory 
 • Biyomedical  Laboratory 
 • Microprocessor  Laboratory
 • Control Laboratory
 • Energy Systems Laboratory
 • Electric Machines  Laboratory 
 • Telecommunications  Laboratory 
 • Electronics Laboratory
 • Robotics Laboratory
 • Artificial Intelligence Laboratory
 • Power Quality Laboratory
 • Advanced Microelectronics Laboratory
 • Signal Processing Laboratory
 • Computer Laboratories

with all technical equipments required by modern research.

Bölümümüz, modern araştırmanın gerektirdiği tüm teknik ekipmana sahip olarak

 • Temel Elektronik Laboratuvarı
 • Anten ve Mikrodalga Laboratuvarı
 • Biyomedikal  Laboratuvarı
 • Microişlemci  Laboratuvarı
 • Kontrol Laboratuvarı
 • Enerji Sistemleri Laboratuvarı
 • Elekrtrik Makinaları Laboratuvarı
 • Telekomünikasyon Laboratuvarı
 • Electronik Laboratuvarı
 • Robotik Laboratuıvarı
 • Sanal Gerçeklik Laboratuvarı 
 • Güç Kalitesi Laboratuvarı
 • İleri Mikroelektronik Laboratuvarı
 • İşaret İşleme Laboratuvarı
 • Bilgisayar Laboratuvarları

olmak üzere geniş bir laboratuvar olanağına sahiptir. 

En son değiştirme: 25 December 2017, Monday, 13:27