Program Çıktıları

 • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini hatırlayabilme
 • Mevcut matematik, fen ve mühendislik bilgileriyle, mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
 • Öngörülen bir gereksinimi karşılayacak bir sistemi, parçayı ya da süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme
 • Çok disiplinli, disiplin içi takımlarda çalışabilme, liderlik yapabilme ve bireysel olarak çalışabilme becerisi
 • Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
 • Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre, iş güvenliği ve hukuksal boyutlarında farkındalık
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, raporlama ve alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilme
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak bilgi ve becerilerini değerlendirme, teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
 • Elektrik ve elektronik mühendisliği alanındaki uygulamalar ve/veya tasarımlar için gerekli olan teknikler, mühendislik araçları, standartları ve bilişim sistemleri hakkında bilgi edinme, bunları kullanabilme ve geliştirme becerisi
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptamaya ve çözümeye yönelik yeni fikir ve kavramsal tasarımları ortaya koyabilme
 • Proje yönetimi, risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamamlar hakkında bilgi sahibi olma
 • Deney tasarlama ve gerçekleştirme ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayabilme
 • Girişimcilik, yenilikçilik ve kalkınmada sürdürülebilirlik hakkında farkındalık

En son değiştirme: 19 July 2017, Wednesday, 14:46