Eğitim Hedefleri

  • Meslek hayatında teknolojik, sosyal, küresel ve etik şartları gözeterek çalışan ve kendini sürekli geliştiren; 
  • Çalıştıkları kurumlara etkin bir lider veya uyumlu bir takım üyesi olarak katkıda bulunan, disiplinler arası çalışmalarda başarılı bir şekilde görev alan;
  • Endüstri, kamu ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu görev alanlarında (ar-ge, üretim, işletme ve yöneticilik) ve/veya lisansüstü çalışmalarında başarılı kariyerlere sahip olan;
mühendisler yetiştimektir.

En son değiştirme: 19 July 2017, Wednesday, 14:22