Misyon

Uluslararası düzeyde rekabet edebilen, bilgi birikimini ve deneyimlerini toplum yararına kullanabilen, mesleki ve evrensel etik değerleri konusunda duyarlı, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin bütün dallarında donanımlı mühendisler yetiştirmek ve bu alanda ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojilerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmaktır.

Vision

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında uluslararası düzeyde eğitim vermek ve bu alanda öncü bir araştırma kurumu olmaktır.

En son değiştirme: 19 July 2017, Wednesday, 14:18