Veri Kümesi
Anasayfa 

Takvim

Düzenleme Kurulu

Uygulama

Veri Kümesi

Bildiri

Değerlendirme

Başvuru

Çağrı Metni

           


Tübitak EEEAG 104E178, 112E132 ve 116E133 projeleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı sayısal görüntü arşivleme sisteminden (PACS) 20 vericiye ait görüntü serisi alınmıştır. Görüntü serileri, damardan kontrat madde verildikten sonra portal fazda çekilmiş BT görüntüleridir. Kesit kalınlıklıları 3-3.2 mm arasında değişmektedir. Ortalama veri kümesi başına 90 kesit bulunmaktadır. Elde görüntüler 12 bit DICOM formatında, 512x512 piksel çözünürlüğe sahiptir. DICOM üst bilgisinde yer alan tüm kişisel bilgiler anonim hale getirilmiştir ancak veri işleme için ihtiyaç duyulması muhtemel olan pencere merkezi ve pencere genişliği gibi bilgiler korunmuştur. Karaciğerdeki damar ağaçları uzaman bir radyolog tarafından işaretlenerek referans veri kümesi oluşturulmuştur. Ayrıca karaciğerin işaretlenmiş olduğu veri kümesi de yarışma kapsamında sunulacaktır.

Görüntü serilerinin tamamı aksiyel fazda çekilmiştir. Karaciğer dokusu tüm görüntülerde sağlıklı olup herhangi bir tümör ya da lezyon bulunmamaktadır. Bölütleme algoritmalarının karşılaşabileceği başlıca zorluklara ait eğitim kümesinden seçilen örnekler Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Eğitim verilerindeki zorluklara örnekler (Soldan sağa) 1) Set 5 kesit 55: Geçici hepatik zayıflama, 2) Set 17 kesit 28: X-ray ışını sertleşmesi, 3) Set 19 kesit 10, kontrast maddenin homojen olmayan dağılışından dolayı damarlarda parlaklık farklı
Last modified: Wednesday, 4 September 2019, 3:35 PM