Takvim
Anasayfa 

Takvim

Düzenleme Kurulu

Uygulama

Veri Kümesi

Bildiri

Değerlendirme

Başvuru

Çağrı Metni

           

15.08.2019: Organizasyon ve planlama için yarışmaya katılacak grupların niyet mektubunu doldurarak göndermeleri

20.08.2019: 10 adet DICOM serisi ve uzmanlar tarafından elcil olarak bölütlenmiş verilerin paylaşımı

31.10.2019: Yaşar üniversitesinde düzenlenecek olan ASYU2019 kapsamında yarışmacılara sunulacak 10 adet DICOM serisinin 09:00-16:00 saatleri arasında işlenmesi ve sonuç verilerinin düzenleme kuruluna teslimi

01.11.2019: ASYU gala yemeğinde nicel sonuçların ilan edilmesi, katılan yöntemler hakkında kısa bilgilendirme, elde edilen çıktıların sunumu ve kazanılan tecrübelerin tartışılması

Last modified: Wednesday, 17 July 2019, 8:42 PM