Duyurular

Staj iptal durumunda yapılması gerekenler

 
Ahmet Özkurt 'ın resmi
Staj iptal durumunda yapılması gerekenler
yazan Ahmet Özkurt - 15 April 2021, Thursday, 12:29
 

Üniversitemiz Staj Yönergesinin Staj Türleri, Staj Süresi ve Staj Dönemleri ile ilgili 8.

Maddesinin 14. Fıkrasında “Öğrencinin stajdan vazgeçmesi halinde, üç işgünü içerisinde öğrenci

işleri birimine bilgi vermesi zorunludur. Aksi halde fazla yatırılan sigorta gideri, öğrenciden tahsil

edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda Bölümünüz öğrencilerinin stajdan vazgeçmesi durumunda üç (3)

işgünü içerisinde Fakültemiz Dekanlığına dilekçe ile bildirimde bulunmaları gerekmektedir.