Announcements

Stajlar hk.

 
Picture of Ahmet Özkurt
Stajlar hk.
by Ahmet Özkurt - Friday, 5 March 2021, 9:34 AM
 

Sayın Öğrencilerimiz,

2020-2021 Öğretim yılı bahar yarıyılının belirlenecek usul ve esaslar dahilinde 24.02.2021 tarihinde Fakültemiz Yönetim Kurulunda görüşülmüş 2020-2021 öğretim yılı Bahar yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olması ve derslere devam şartı bulunmaması nedeniyle Stajların 2020-2021 öğretim yılı Bahar yarıyılında yapılacak stajların ödev veya sunum şeklinde yapılmaması firmalarda yüz yüze veya firmalarda çevrim içi  olarak yapılmasına karar verilmiştir.  

Bu nedenle, dönem içinde staj yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Öğrencilerimizin tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak kararlarını vermeleri gerekmektedir.

Ancak derslerin aksamaması ve öğrenci başarısının ek staj yükleri ile düşmemesi açısından zorunlu olmadıkça stajların yaza bırakılması bölümümüzce önerilmektedir.

Staj başvurusu yapacak öğrencilerin, stajdaki tüm olası risklerin sorumluluğunu aldığını ve ne şekilde yapacağını (uzaktan veya yüz yüze) açık olarak belirtir staj dilekçesi, 3 adet firmadan onaylı ve tarihleri yazılı staj başvuru formunun  ASILLARININ en az 3 hafta önceden bölüm staj komisyonuna  iletmesi gerekmektedir.

 

Bölüm Staj komisyonu Adına

Doç.Dr. Ahmet Özkurt