Announcements

Veri Toplama

 
Picture of EEE DUYURU
Veri Toplama
by EEE DUYURU - Tuesday, 3 November 2020, 1:13 PM
 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOÇ tarafından yürütülen "Pandemi Sonrasında Üniversite Öğrencilerinde Problemli Telefon Kullanımı ve Çevrimiçi Oyunlara Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi" isimli araştırmaya https://forms.gle/D41dAQGGwwr4M2N98 adresinden ulaşabilirsiniz.