Announcements

Öğrenci Konseyi Seçimleri

 
Picture of EEE DUYURU
Öğrenci Konseyi Seçimleri
by EEE DUYURU - Tuesday, 3 November 2020, 12:37 PM
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.10.2020 tarihli ve 65034 sayılı yazısı gereğince, öğrenci konseyi seçimlerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına kadar ertelenmesi Üniversitemiz Senatosunun 22.10.2020 tarihli ve 557/2 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.