Announcements

Yüksek Öğrenim Kurumları Anket

 
Picture of Yeşim Zoral
Yüksek Öğrenim Kurumları Anket
by Yeşim Zoral - Tuesday, 7 July 2020, 7:51 AM
 

Yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yanıtlaması için bir anket çalışması gerçekleştirmiş olup, anket formuna, https://www.eurostudent.eu/ linkinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup, Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa yüksek öğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmış olduğunu belirten ilgi yazı örneği ve ekleri yazımız ekinde gönderilmektedir.