Announcements

2020 YAZ STAJI UYGULAMA Esasları

 
Picture of Ahmet Özkurt
2020 YAZ STAJI UYGULAMA Esasları
by Ahmet Özkurt - Friday, 22 May 2020, 6:58 PM
 

Sayın Öğrencilerimiz, 

YÖK, Üniversite senatosu ve Fakülte kurullarının kararları uyarınca 2020 yılı yaz staj uygulama esasları salgın nedeniyle oluşan özel durum sebebiyle yeniden düzenlenmiştir. Genel olarak mevcut staj yönetmeliği geçerli olmakla beraber bu yaz stajı  için bazı sınırlamalar ve uygulamada değişiklikler vardır. 

Bölümümüz görüşüne göre Stajların prensip itibari ile sektörü tanımak, çalışma ortamını görmek, mesleki sorunları yerinde görmek gibi amaçları vardır. Bu nedenle  bitirme durumunda olmayan öğrencilerin staj faaliyetinin amacına ulaşması için stajlarını önümüzdeki yılda yapması için beklemesi tavsiye edilmektedir.

2020 Yaz stajında temel olarak uzaktan öğretim yoluyla sadece mezuniyet durumundaki öğrencilerin,  bölüm öğretim üyeleri gözetiminde ödev-proje ve sunum şeklinde yapılması planlanan stajlar  daha sonra açıklanacak online sistem üzerinden takip edilecektir.  Uzaktan yapılacak bu stajlar için  SGK ödenmesinin mümkün olmadığı dekanlık tarafından belirtilmiştir.

Ekte 2020 yılı yaz staj uygulama esaslarını bulabilirsiniz. bu uygulama esasları fakülte yönetim kurulu kararı uyarınca staj komisyonu ve bölüm yönetimi tarafından hazırlanarak bölüm kurulunca onaylanarak uygulamaya konmuştur.


DEUEEE Staj komisyonu