Announcements

----YENİ---- 2020 YAZ STAJI UYGULAMA Esasları

 
Picture of Ahmet Özkurt
----YENİ---- 2020 YAZ STAJI UYGULAMA Esasları
by Ahmet Özkurt - Monday, 1 June 2020, 12:15 PM
 

Sayın Öğrencilerimiz, 

YÖK, Üniversite senatosu ve Fakülte kurullarının kararları uyarınca 2020 yılı yaz staj uygulama esasları salgın nedeniyle oluşan özel durum sebebiyle yeniden düzenlenmiştir. Genel olarak mevcut staj yönetmeliği geçerli olmakla beraber bu yaz stajı  için bazı sınırlamalar ve uygulamada değişiklikler vardır.  

Bölümümüz görüşüne göre Stajların prensip itibari ile sektörü tanımak, çalışma ortamını görmek, mesleki sorunları yerinde görmek gibi amaçları vardır. Bu nedenle  bitirme durumunda olmayan öğrencilerin staj faaliyetinin amacına ulaşması için stajlarını önümüzdeki yılda yapması için beklemesi tavsiye edilmektedir.

Daha önce ilan edilen 2020 Yaz stajı uygulama esasları taslağı hakkında oluşan belirsizlik noktaları ve öğrencilerden gelen geri bildirimler ışığında başvurulan fakülte yönetim kurulu yeniden bir değerlendirme yaparak bazı noktalarda açıklama getirmiştir. Bunlar,

1. Stajlar temel olarak  öncelikle mezuniyet durumundaki öğrenciler  için bölüm öğretim üyeleri gözetiminde ödev-proje ve sunum şeklinde uzaktan öğretim yoluyla  yapılacaktır. Öğrenciler daha sonra açıklanacak online sistem üzerinden başvuru yaparak takip edilecektir.  Uzaktan yapılacak bu stajlar için  SGK ödenmesinin mümkün olmadığı dekanlık tarafından belirtilmiştir.

2. Öğrencilerimizin oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerini giderebilmek için kabul alan öğrencilerimiz firmalarda uzaktan staj imkanı tanınabilecektir.   Firmalarda uzaktan yapılacak bu stajlar için  SGK ödenmeyecektir.

3. Daha önceden firmalarda staj kabulü almış öğrencilerimiz için ofis, firma ve işletmelerde yüz yüze staj imkânı da tanınabilecektir. Ancak bu durumda öğrencinin yüz yüze stajı tercih ettiğine ve bu tercihin tüm sorumluluklarını kabul ettiğine dair bir dilekçe ekleyerek bölüm staj komisyonuna başvurması gerekmektedir.

Ekte 2020 yılı yaz staj uygulama esaslarının son halini bulabilirsiniz. bu uygulama esasları fakülte yönetim kurulu kararı uyarınca staj komisyonu ve bölüm yönetimi tarafından hazırlanarak bölüm kurulunca onaylanarak uygulamaya konmuştur.

Pandemi nedeniyle değişebilecek özel durumlarda YÖK, Üniversite Senatosu ve Fakültemizin bu şartlar ve esaslarda değişiklik yapabileceği de göz ön önünde bulundurulmalıdır.


DEUEEE Staj komisyonu