Announcements

EED3001 Energy Conversion-I şubeleri ve derslikleri

 
Picture of Tolga Sürgevil
EED3001 Energy Conversion-I şubeleri ve derslikleri
by Tolga Sürgevil - Wednesday, 25 September 2019, 11:16 AM
 

https://eee.deu.edu.tr/moodle/mod/page/view.php?id=6969#table2 linkinde ilan edilen ders programına göre

A ve C grupları (1. ve 3. şubeler) Derslik B' de

B ve D grupları (2. ve 4. şubeler) Derslik D' de

derslere girecektir. 

Ayrıca, dersin moodle sayfasında "self enrollment" seçeneği açıktır. Duyuruları takip etmek için kaydolunuz.