Announcements

yök 100/2000 doktora bursu

 
Picture of Mehmet Kuntalp
yök 100/2000 doktora bursu
by Mehmet Kuntalp - Wednesday, 23 January 2019, 11:04 AM
 

YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU

2019 yılı bahar yarıyılnda seçili altalanlarda doktora yapacak öğrencilere YÖK tarafından aylık 2250 TL burs verilecektir.

(Bir işte çalışan öğrenciler için bu miktar ayda 550 TL’dir.)

Seçili altlanlardan bir tanesi “Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler” altalandır.

 

DOKTORA PROGRAMI

ARANACAK UNVANLAR

İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora Programı

Yüksek Lisans derecesi ile başvuran adayların Mühendislik, Fen, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültesi ile Veteriner Fakülteleri Yüksek Lisans, Tıpta Uzmanlık mezunu olması.

İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Bütünleşik Doktora Programı

Lisans derecesi ile başvuran adayların Mühendislik, Fen, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültesi ile Veteriner Fakülteleri lisans mezunu olması.

(GPA ≥ 3.00 olmalı)

 

Halen doktorasını yapmakta olanlar doktora;

yüksek lisansını yapmakta olanlar ise bütünleşik doktora

programına başvurabilirler.