Seminars

fonksiyonel MR görüntüleme ve Sosyal Destek Deney Örneği

 
Picture of Alper Selver
fonksiyonel MR görüntüleme ve Sosyal Destek Deney Örneği
by Alper Selver - Friday, 28 December 2018, 12:27 AM
 

Merhaba,

28.12.2018 Cuma günü 10:30-12:00 saatleri arasında Derslik A'da Ege UBE'den Araş. Gör. Dr. Cemre Candemir fonksiyonel MR görüntüleme temelleri ve doktora tez çalışması olan ve Sosyal Destek Deneyi konusunda sunum verecektir. Özeti aşağıda yer alan sunum ilgilenenlerin katılımına açıktır.

SOSYAL DESTEK fMRG ÇALIŞMASI İÇİN DENEYSEL TASARIM, VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ 
Sosyal destek, kişilerin çevrelerinde güvenebilecekleri, onlara değer ve önem veren, kendilerini sevdiklerini bildikleri insanların olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Sosyal desteği olduğunu hisseden kişiler daha mutlu olmaya yatkındırlar. Buna karşın, sosyal desteğin azalması depresyon benzeri bir durum yaratmakta ve kişinin hayatta kalma becerilerinde azalma riskini beraberinde getirmektedir. Literatürde, sosyal destek ve sağlık arasındaki ilişki desteklenmesine rağmen, bu ilişkilerin altında yatan nörokognitif mekanizmalar yeterince keşfedilmemiştir. Yapılan fonksiyonel beyin görüntüleme çalışmaları sosyal dışlanma söz konusu olduğunda, sosyal kabul edilmeye göre bazı beyin bölgelerinin daha aktif olduğunu göstermektedir. Bu amaçla,  sosyal desteğin devam ettiği ve ardından kaybedildiği 3 aşamalı bir fMRG deneyi (task) geliştirilmiştir. Sosyal desteğin varlığı ve kaybı süresince nöral bileşenlerin incelenmesi ve kişinin sosyal desteğini kaybettiği anı tahminleyebilme amaçlanmaktadır. Böylelikle, sosyal desteğin var olmasının ve sonrasında sosyal desteğin kaybının beyindeki etkisi incelenerek, insanın düşünce ve hislerinin nöral bileşenlerinin anlaşılması ve aynı zamanda depresyona sebep olan fonksiyonların daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak mümkün olabilir.