Job/Internship Opportunities

Artsys Akıllı Sistemler, stajyer ve part-time istihdam

 
Picture of Alper Selver
Artsys Akıllı Sistemler, stajyer ve part-time istihdam
by Alper Selver - Monday, 12 November 2018, 4:06 PM
 

Artsys Akıllı Sistemler firması, akıllı platformlar üzerinde yazılım ve donanım çözümleri sunmak ve yüksek teknololiji ve katma değerli ürünler geliştirmek üzere bir teknopark firması olarak kurulmuştur. 
Temmuz 2018 itibari ile TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Arge Merkezi olarak onaylanmış durumdadır. 
Ana faaliyet alanları; uzaktan yönetilebilir bilgilendirme ekranları (Digital Signage), personel takip sistemi, nesnelerin internet (IoT), LED çip ve bitmiş ürün tasarımı ve tedariği ve yazılım geliştirmektir. Artsys Akıllı Sistemler yürütmekte olduğu Ar-Ge faaliyetleri ile araştırma ve/veya pratik deneyimden elde ettiği bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ve müşteri talepleri doğrultusunda sistem çözümleri tasarlamaya ve üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye ciddiyetle devam etmektedir. 

Başlıktaki pozi,syonlara başvurmak isteyen öğrenciler bana ulaşabilirler.

İyi çalışmalar