Announcements

TÜBİTAK SAGE Staj Başvurusu

 
Picture of Metin Sabuncu
TÜBİTAK SAGE Staj Başvurusu
by Metin Sabuncu - Tuesday, 20 March 2018, 3:23 PM
 

http://www.sage.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/enstitumuz-staj-basvurulari-baslamistir

  1. Staj başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 15/03/2018 - 23/03/2018 tarihleri arasında yapılacak olup bunun dışındaki bir yöntem ve tarihte başvuru kabul edilmeyecektir.

 STAJ BAŞVURULARI Aşağıdaki Kriterlere Göre Değerlendirmeye Alınacaktır.

  1. Kümülatif not ortalaması 3.00 veya üzerinde olan başvurular değerlendirilecektir.
  2. Başvurular arasından yalnızca zorunlu stajlar değerlendirmeye alınacaktır.
  3. Staja kabul edilen her öğrenci, üniversiteden zorunlu staj süresini gösteren bir yazı alarak beyan etmek zorundadır.