Seminars

Seminer: Simulating a Chaos-Based Communication System on Multiple Processors

 
Picture of Zekeriya SARI
Seminer: Simulating a Chaos-Based Communication System on Multiple Processors
by Zekeriya SARI - Tuesday, 14 November 2017, 2:07 PM
 

16 kasım 2017 perşembe günü saat 14:00'da A223 dersliğinde (Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2. Kat Ortak Derslikler) Araş. Gör. Zekeriya Sarı tarafından Simulating a Chaos-Based Communication System on Multiple Processors konulu bir seminer verilecektir. Seminere tüm öğrencilerimiz ve hocalarımız davetlidir. Seminer içeriği,

  • Kaotik sistemlere kısa bir bakış
  • Kaotik sistemlerde senkronizasyon
  • Kaotik sistemlerin öbek senkronizasyonu ile güvenli haberleşme sistemi önerisi
  • Stokastik differansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümleme yöntemlerine kısa bir bakış
  • Python programla dilinde çoklu-işlem(multiprocessing)
  • Önerilen haberleşme sisteminin çoklu işlemciler üzerinde benzetimi

olacaktır.