Announcements

Yazın stajlarını tamamlayan öğrencilerin dikkatine

 
Engin Karatepe
Yazın stajlarını tamamlayan öğrencilerin dikkatine
by Engin KARATEPE - Tuesday, 19 September 2017, 1:55 PM
 
Yazın stajını tamamlayan öğrenciler "staj defterini" ve "staj sicil formunu" aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde Doç. Dr. Engin Karatepe veya Yrd. Doç. Emre Çek'e teslim etmeleri gerekmektedir.

2. sınıf staj evrakları Doç. Dr. Engin Karatepe'ye, 3. sınıf staj evrakları Yrd. Doç. Dr. Emre Çek'e teslim edilecektir.

"Bu belirtilen gün ve saatler dışında getirilen form ve defterler kesinlikle alınmayacaktır."

"Staj sicil formunda ve defterinde imzası ve mühürü eksik olanların staj evrakları kabul edilmeyecektir.  Staj sicil formunda fotoğraf bulunması zorunludur."

Staj form ve defterlerini teslim edebileceğiniz tarihler ve saatler:

27 Eylü 2017, Çarşamba, 13:30 - 15:30

4 Ekim 2017, Çarşamba, 13:30 - 15:30

"Bu belirtilen gün ve saatler dışında getirilen form ve defterler kesinlikle alınmayacaktır."