Announcements

About EED2003 Laboratory Sessions (EED 2003 Laboratuvarları Hakkında)

 
Picture of Şebnem Seçkin Uğurlu
About EED2003 Laboratory Sessions (EED 2003 Laboratuvarları Hakkında)
by Şebnem Seçkin Uğurlu - Tuesday, 19 September 2017, 9:22 AM
 
Dear Students,

An introductory session for the laboratory will be held on the hours given below. Laboratory rules, group selection and process will be explained. Attendance is mandatory.

19.09.2017 09:30 (Group A) - Electronics Lab (Ground floor)
21.09.2017 15:00 (Group B) - Electronics Lab (Ground floor)

Değerli Öğrenciler,
Aşağıda verilen saatlerde laboratuvar için giriş oturumu yapılacaktır. Laboratuvar kuralları, grup seçimi ve işleyiş açıklanacaktır. Katılım zorunludur.

19.09.2017 09:30 (A Grubu) - Elektronik Lab (Zemin Kat)
21.09.2017 15:00 (B Grubu) - Elektronik Lab (Zemin Kat)