Announcements

Poster sunumları:19/06/2017

 
Picture of Uğur Çam
Poster sunumları:19/06/2017
by Uğur Çam - Wednesday, 14 June 2017, 2:49 PM
 

Bölümümüz yeni mezunu değerli arkadaşlar,

Bitirme projesi poster sunumları 19/06/2017 Pazartesi saat 9.00 da DEÜ EEE -2 kat da yapılacaktır.

Sunumlara bitirme projesini başarı ile tamamlayan tüm öğrencilerin sunumlara katılması zorunludur.

Bölüm Başkanlığı