Announcements

EED3010 B şubesi öğrencilerinin dikkatine

 
Picture of Damla Kuntalp
EED3010 B şubesi öğrencilerinin dikkatine
by Damla Kuntalp - Wednesday, 19 April 2017, 9:47 AM
 

25 Nisan Salı günü EED3010 dersinin B şubesi için seminer etkinliği ile çakışması nedeniyle ders yapılmayacaktır. Dersin telafisi ile ilgili duyuru ilgili hoca tarafından duyurulacaktır.