Announcements

Engelli Öğrenci Temsilciliği Başvuru Duyurusu

 
Picture of Özgür Tamer
Engelli Öğrenci Temsilciliği Başvuru Duyurusu
by Özgür Tamer - Monday, 27 February 2017, 3:55 PM
 

ENGELLİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

2016-2017 öğretim yılı bahar yarıyılı ve 2017-2018 öğretim yılı güz ve bahar
yarıyıllarında Engelli Öğrenci Temsilciliği için aday öğrencilerde bulunması gerekli
nitelikler, aday başvuruları ve propaganda faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
Engelli Öğrenci Temsilcisi için gerekli şartları sağlayan adayların 07 Mart 2017
Salı günü mesai bitimine kadar ekte yer alan Adaylık Başvuru Formunu doldurarak
Dekanlık Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ ADAYINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER:
1. Fakültemizin kayıtlı öğrencisi olması,
2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
3. Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
4. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

Öğrenci Temsilciliğine Aday Başvuruları Son Tarihi : 07 Mart 2017
Öğrenci Temsilciliği ile İlgili Propaganda Faaliyetleri : 08-09 Mart 2017

1. Tur : 13 Mart 2017
2. Tur (Gerekiyorsa yapılacaktır) : 14 Mart 2017
3. Tur (Gerekiyorsa yapılacaktır) : 15 Mart 2017

Fakülte Temsilciliği Seçimi* : 16 Mart 2017
(*) Fakülte Temsilcisi, Bölüm Temsilcilerinin katılması ile 16 Mart 2017 Perşembe
günü saat 13:30'da Dekanlık Binası 1. Kat 1 no.lu Seminer Salonunda yapılacak
oylama ile belirlenecektir.

" Seçimlerin sonuçlandırılabilmesi için birinci tur seçimlerinde ilgili bölümün
kayıtlı öğrenci sayısının en az %60'ının oy kullanması gerekmektedir. Yeterli
katılım sağlanmazsa ikinci turda katılımın en az %50 olması gerekir. İlk iki turda
sonuçlanmaz ise üçüncü turda katılım aranmaz.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR.