Announcements

KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler İçin Mazeret Sınavı

 
Picture of Uğur Çam
KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler İçin Mazeret Sınavı
by Uğur Çam - Thursday, 3 November 2016, 4:06 PM
 
KHK ve DGS ile Fakültemize Yerleştirilen Öğrenciler İçin Mazeret Sınavı

Fakültemiz Yönetim Kurulu'nun 02.11.2016 tarihli toplantısında alınan 13
sayılı karar ile 2016-DGS yoluyla Fakültemize yerleştirilen öğrencilerimiz
ile OHAL kapsamında çıkarılan 667 ve 669 sayılı kanun hükmünde
kararnamelerle Fakültemize yerleştirilen veya özel öğrenci statüsünde
öğrenimine başlayan öğrencilerimize 2016-2017 güz yarıyılında kayıtlanmış
oldukları dersler için yalnızca girmedikleri / giremedikleri birinci Ara
sınavlara ilişkin olmak üzere mazaret sınavına girme hakkı verilmiştir. Bu
kapsamda, mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin en geç 21.11.2016
Pazartesi günü saat 17.30'a dek Dekanlık Öğrenci İşleri Birimi'ne hangi ders
veya derslerden mazeret sınavına girmek istediklerini belirten "Mazeret
Sınavı Başvuru Dilekçesi" ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen
tarihten sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Müh. Fak. Dekanlığı