Scholarships

TESYEV Engelli Öğrencilere Burs

 
Picture of Metin Sabuncu
TESYEV Engelli Öğrencilere Burs
by Metin Sabuncu - Monday, 3 October 2016, 3:11 PM
 

TESYEV maddi desteğe ihtiyacı olan engelli öğrencilerimize burs verecektir.

http://www.tesyev.org/default.aspx?k=11&b=3&i=1189

Başvuru formunu
http://www.tesyev.org/Galeri/Ba%C5%9Fvuru%20formu%202016-2017.docx

adresinden indirebilirsiniz.

Başvuru formunu doldurarak bana teslim edebilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 10 Ekim 2016

TESYEV, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı, % 40 ve üzeri derecede engelli öğrencilere, yönetmelikle belirlenen adaylık ve seçilme şartlarını yerine getirmeleri halinde burs yardımı yapmaktadır.


http://www.tesyev.org/default.aspx?k=11&b=3&i=1189


Müracaat Formuna Eklenecek Belgeler;

                  

1.       4 adet fotoğraf

2.       Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.       Vukuatlı nüfus kayıt örneği

4.       Adli sicil kaydı

5.       İkametgâh kağıdı (Ailenin kayıtlı bulunduğu yerden alınmış)

6.       Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini belli eden sağlık raporu

7.       Anne, baba ve öğrenciye ait gayrimenkul olup olmadığına dair Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge

8.       Varsa anne, baba veya öğrenciye ait yeşil kart fotokopisi veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi.

9.       Anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu

10.    Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi

11.    Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi

12.    Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için ÖSS sonuç belgesinin bir örneği ve kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi

13.    Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve üst sınıfa kaydolduğunu gösteren öğrenci belgesi

14.    İş Bankası hesap cüzdanının fotokopisi


4 a