Announcements

Ön şartlarla ilgili duyuru

 
Picture of Uğur Çam
Ön şartlarla ilgili duyuru
by Uğur Çam - Monday, 6 June 2016, 4:15 PM
 

Üniversitemiz Senatosu'nun 29.12.2015 tarih ve 451-03 sayılı kararı ile "Fakültemiz
Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" nın ön şartlar ile ilgili 6. maddesinin 5.
Fıkrası değiştirilmiştir. Buna göre; bir derse ön şart olan ders veya dersler
başarılmış olmadıkça o ders alınamayacaktır.

Söz konusu karar, Fakülte Kurulu'nun 17 Mayıs 2016 tarihli toplantısında görüşülmüş
olup, bu uygulamanın 2016-2017 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren
uygulanmasına karar verilmiştir.
Bölüm Başkanlığı