Announcements

EED4093 Research Project dersini alan öğrencilerin dikkatine

 
Picture of DEUEEE Moodle System
EED4093 Research Project dersini alan öğrencilerin dikkatine
by DEUEEE Moodle System - Friday, 26 February 2016, 11:40 AM
 

EED4093 Research Project dersini alan öğrencilerin Moodle kayıları DEBIS'ten geçerli kayıtlar esas alınarak yapılmıştır. Siteye girerek durumu kontrol etmeleri beklenmektedir.

Dersin sitesine girerek gerekli açıklamaları okuyup, gereğini yapmanız beklenmektedir. Proje konularının danışmanlarca Moodle üzerinden önerilmesi ve öğrenciler tarafından anılan süreler içinde seçilmesi gereklidir. Tanınan süre içinde proje seçimini yapmamış öğrenciler, devamsızlıktan kalmış sayılacaktır.

Moodle'da kaydı olmayan ancak DEBIS'e göre derse kayıtlı olan öğrencilerin derhal moodle kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Dönem sonunda yapılacak sınavlarda jüri söz konusu kayıtlara göre belirlenecektir. Moodle kaydı olmayan öğrencilerin sınavı yapılamayacağından yine devamsızlıktan kalmış olacaklardır.

DEBIS kaydı olmayan öğrenceler resmi olarak proje çalışması yürütemez.