Announcements

Picture of Zekeriya SARI
JuliaCon2020
by Zekeriya SARI - Wednesday, 29 July 2020, 9:36 AM
 

Julia programlama dili topluluğu tarafından NumFOCUS ile birlikte her yıl düzenlenen JuliaCon, sayısal hesaplama ile ilgilenen geliştiricileri ve bilim insanlarını bir araya getiriyor. Bu yıl 24-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek konferansa katılım ücretsizdir. Tüm konferans YouTube ...

Read the rest of this topic
(182 words)
Picture of Yeşim Zoral
Yeni Bölüm Başkanımız
by Yeşim Zoral - Tuesday, 14 July 2020, 6:24 AM
 

Değerli Öğrencilerim,

10 Temmuz 2020, Cuma itibarıyla bölüm başkanlığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Özellikle bahar döneminde yaşadığımız hızlı değişen zorlu dinamiklerde bana gösterdiğiniz destek , anlayış ve iş birliği için hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile yeni bölüm başkanımız Prof.Dr. Mehmet Kuntalp'e  başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

Sağlıklı günlerde birlikte çalışmaya devam etmek dileğiyle.

 Sevgiler

 
Picture of Yeşim Zoral
Yüksek Öğrenim Kurumları Anket
by Yeşim Zoral - Tuesday, 7 July 2020, 7:51 AM
 

Yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yanıtlaması için bir anket çalışması gerçekleştirmiş olup, anket formuna, https://www.eurostudent.eu/ linkinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup, Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa yüksek öğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmış olduğunu belirten ilgi yazı örneği ve ekleri yazımız ekinde gönderilmektedir. 

Picture of Yeşim Zoral
2020-2021 Akademik Takvim
by Yeşim Zoral - Wednesday, 24 June 2020, 7:48 AM
 

Sayın Öğretim Üyeleri, Değerli Öğrencilerimiz,

 
 Üniversitemizin bağlı birimlerin 2020-2021 öğretim yılı Akademik Takvimi Üniversitemiz Senatosunun 18.06.2020 tarihli ve 546/2 sayılı kararı ile kabul edilen şekliyle  ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederim. 

Picture of Yeşim Zoral
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Doktora programları ile Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programları çağrı
by Yeşim Zoral - Monday, 22 June 2020, 8:46 AM
 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü' nün, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabul edileceğine ilişkin ilgi yazı örneği ve eki yazımız ekinde gönderilmektedir