Seminer Daveti

Yayınlanma Tarihi: 25-03-2022

Sayın hocalarımız ve değerli öğrencilerimiz,

01.04.2022 cuma günü saat 13:30’da Derslik B’de Zekeriya Sarı tarafından Kaotik Sistem Ağlarında Öbek Eşzamanlılığına Dayalı Haberleşme Sistemi Tasarımı konulu bir seminer verilecektir. Seminere tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz davetlidir.

Özet:

Eşzamanlılık (senkronizasyon) yolu ile kooperatif davranış gösteren sistemlerin incelenmesi, eşzamanlılığın doğal süreçlerde sıklıkla gözlenmesi nedeni ile, sistem teorisi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Birbirine bağlı (kuple olmuş) sistemlerin hangi şartlarda eşzamanlılık gösterebileceğinin, kısmi veya tam eşzamanlılık şartlarının detaylı şekilde incelenmesi 1990’lı yıllardan beri aktif araştırma alanıdır. Sistem sayısının artması ile sistemlerin yerel davranışı ve bağlı sistemlerin genel davranışı arasındaki ilişkinin matematiksel araçlar ile modellenmesi, literatürde son yıllarda elde edilmiş çözümleyici ve deneysel çarpıcı sonuçlara rağmen, tamamlanmamış bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Küme eşzamanlılığı (cluster synchronization), birbirine bağlı alt sistemlerden oluşmuş bir dinamik sistemin alt sistemlerinin kümeler halinde ve birbirinden bağımsız olarak eşzamanlılık göstermesi durumudur. Böyle sistemlerin tipik bir örneğinin özelleşmiş farklı bölgeleri arasında eşzamanlılık ilişkisi olduğu bilinen biyolojideki merkezi sinir sistemi olduğu düşünülmektedir.

Dinamik sistemlerin hangi matematiksel koşullar altında eşzamanlılık davranışı göstereceği problemi açık bir problemdir ve literatürdeki sonuçlar kısıtlıdır. Kaotik bir ağın topolojisi değiştirilmeden dışarıdan kontrol edilebilen serbest parametreler ile farklı öbek gruplarının eşzamanlılıklarını garanti edecek şekilde programlanabilmesi üzerinde henüz yeterince sonuç elde edilmemiş bir problemdir.

Seminerde anlatılacak çalışmanın amacı kaotik sistemlerin öbek eşzamanlılığına dayalı bir örtülü haberleşme (covert communication) sistemin kavramsal tasarımının yapılması ve böyle bir sistemin teorik kapasitesinin ve güvenilirliğinin sınanmasıdır.

Seminerin İçeriği:

1. Giriş
2. Kaoik Sistem Öbeklerinin Topolojik Konrolü
3. Programalanabilir Ağ Tasarımı
4. Öbek Eşzamanlılığına Dayalı Haberleşme Sistemi Tasarımı
5. Gelecek Çalışmalar
6. Tartışma ve Soru-Cevap